İçeriğe geç

Aylar: Ocak 2020

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Parselde Bulunan Her Yapı Bloku için ayrı ayrı Yapı Ruhsatı Düzenlenir.
Mimari Avan Projesinin İlgili İdaresinden Onaylanmış olması şartı ile,
 • Arsa Sahibi Vergi Levhası ve Varsa Vekaletname
 • Tapu ( Güncel)
 • İmar Durumu ( Güncel )
 • Aplikasyon krokisi (LİHKAB)
 • Plankote
 • Arsa Sahibi /Sahipleri ve Müteahhit arasında sözleşme
 • Müteahhit Belgeleri
  1. İnşaat maliyeti kadar Müteahhitlik Belgesi
  2. Vergi levhası fotokopisi
  3. Ticaret Sicil Gazetesi
  4. Ticaret odası faaliyet belgesi (Aslı)
  5. İmza Beyanı Örneği
  6. Örnek Taahhütname
 • Şantiye Şefi Belgeleri
  1. Şantiye Şefi Oda Sicil Belgesi
  2. Müteahhit Firma ile Örnek Sözleşme
  3. İmza Beyanı
  4. Örnek Taahhütname
  5. İkametgah Beyanı
 • Projeler ( Mimari, Statik, Mek. Tes, Elk Tes, Geoteknik, Peyzaj, Yapı aplk ) ve Projecilere ait imza beyanı ve Örnek Taahhütnameleri
 • Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi
 • ( YİBF ) Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 • Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Proje Kontrol Formu
 • Yapı Denetim Hizmet bedeline ait banka dekontu

2019-2020 YILLARI GRUP BİRİM FİYATLARI

GRUP BİRİM FİYATLARI

            Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan birim maliyetler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%7,36) arttırılarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Gruplar
Kapsamı
1/1/2019 (dahil) – 31/12/2019 (dahil) tarihleri arasında uygulanan birim maliyet
1/1/2020(dahil) – 31/12/2020 (dahil)   tarihleri arasında uygulanacak birim maliyet
I.
Bakanlık tarafından her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in I ve II. sınıflarında yer alan yapılar.
500 TL/m2
537 TL/m2
II.
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in III. sınıfında yer alan yapılar.
1.215 TL/m2
1.305 TL/m2
III.
“Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in IV ve V. sınıflarında yer alan yapılar.
2.410 TL/m2
2.588 TL/m2