İçeriğe geç

Hakkımızda

WEB SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ…!

13 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4708 sayılı yapı denetim kanunu;

Madde : 1

“ Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.“i içermektedir.

        Firmamız, söz konusu Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuş olup İlgili Bakanlık,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 572 dosya no ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ almıştır.

        Firmamız, Personel listesinde görüldüğü gibi her biri kendi dalında deneyimli personeli ile yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik ve Standartlar çerçevesinde YAPI DENETİM HİZMETİ vermeye devam etmektedir. 

Saygılarımızla

Mustafa ÇAMPINARI

İnş. Müh.

Şirket Müdürü