İçeriğe geç

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Parselde Bulunan Her Yapı Bloku için ayrı ayrı Yapı Ruhsatı Düzenlenir.
Mimari Avan Projesinin İlgili İdaresinden Onaylanmış olması şartı ile,
 • Arsa Sahibi Vergi Levhası ve Varsa Vekaletname
 • Tapu ( Güncel)
 • İmar Durumu ( Güncel )
 • Aplikasyon krokisi (LİHKAB)
 • Plankote
 • Arsa Sahibi /Sahipleri ve Müteahhit arasında sözleşme
 • Müteahhit Belgeleri
  1. İnşaat maliyeti kadar Müteahhitlik Belgesi
  2. Vergi levhası fotokopisi
  3. Ticaret Sicil Gazetesi
  4. Ticaret odası faaliyet belgesi (Aslı)
  5. İmza Beyanı Örneği
  6. Örnek Taahhütname
 • Şantiye Şefi Belgeleri
  1. Şantiye Şefi Oda Sicil Belgesi
  2. Müteahhit Firma ile Örnek Sözleşme
  3. İmza Beyanı
  4. Örnek Taahhütname
  5. İkametgah Beyanı
 • Projeler ( Mimari, Statik, Mek. Tes, Elk Tes, Geoteknik, Peyzaj, Yapı aplk ) ve Projecilere ait imza beyanı ve Örnek Taahhütnameleri
 • Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi
 • ( YİBF ) Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 • Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Proje Kontrol Formu
 • Yapı Denetim Hizmet bedeline ait banka dekontu
Tarih:Yapı Ruhsatı